Program szkolenia

 1. Wprowadzenie : 
  • trzy aspekty obsługi klienta,
  • moje nastawienia i uprzedzenia, 
  • jak budować pozytywny kontakt z klientem?
  • skąd biorą się trudni klienci?
  • czego oczekują nasi klienci? 
 2. Komunikacja w kontakcie z Klientami:
  • zasady aktywnego słuchania,
  • zadawanie pytań,
  • udzielanie rzeczowych informacji,
  • informowanie o procedurach, 
 3. Trudni Klienci:
  • jak wpłynąć na zmianę zachowań Klienta - ćwiczenie
  • jak radzić sobie z negatywnymi ocenami Klienta - ćwiczenie
 4. Budowanie relacji z klientem:
  • budujemy poczucie wartości,
  • emocje w kontakcie z klientem
  • metoda głębokiej regeneracji po stresującym kontakcie z klientem - ćwiczenie

CENA SZKOLENIA: 1500 ZŁ

CZAS: 2 DNI - 16 GODZIN

Naszym celem jest pokazać Państwu jak:

 - dobierać efektywne metody dotarcia do klientów i nawiązania z nimi kontaktu

 - budować relację z klientem i zadawać pytania

  - prezentować ofertę

 - radzić sobie w sytuacji zetknięcia się z obiekcjami klienta

Krok po kroku ĆWICZYMY - trenujemy  realne sytuacje, jakie spotykają Państwa w swojej pracy np.

- zbudowanie trwałych relacji z klientami,

-poznanie technik i sposobów nawiązywania i utrzymywania trwałych, pozytywnych relacji z klientem,

-poznanie głównych barier stojących na drodze do sprawnego komunikowania się

Szkolenie skierowane do: kosmetyczek, kosmetologów, pracowników recepcji

20% czasu szkolenia to teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia, a 80% czasu szkolenia to ćwiczenia indywidualne i zespołowe