REGULAMIN GABINETU Contour Clinic 

Szanowni Państwo !

W trosce o bezpieczeństwo i Wasze zdrowie i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem

przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty gabinetu Contour Clinic znajdującym się przy ul. Polanka 16 w Poznaniu. 

Postanowienia ogólne 

 • Kontakt – numer telefonu to 504-037-278 
 • Godziny otwarcia –Gabinet Contour Clinic jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 – 20:00 oraz w soboty w godzinach 11:00 – 20:00 po wcześniejszym umówieniu. 
 • Cennik – aktualny cennik zawierający ceny usług oraz towarów dostępny na stronie www.contour-clinic.pl  
 • Zabieg– określa zabieg trychologiczny, medycyny estetycznej lub każdy inny dostępny w aktualnej ofercie Contour Clinic 
 • Klient – osoba pełnoletnia, osoba fizyczna. Dopuszcza się osoby małoletnie powyżej wyłącznie za osobistą zgodą rodzica/opiekuna prawnego, w tym przypadku Contour Clinic zastrzega sobie prawo odmowy do zabiegu w przypadku niezaklasyfikowania się do wybranego zabiegu 

Dane osobowe 

 • Contour Clinic stosuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych. Począwszy od 25 maja 2018 r. stosujemy przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1). 
 • Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest  Contour Clinic  NIP 9720994559. To samo dotyczy danych ujawnionych w toku rozmowy telefonicznej z wykorzystaniem numerów telefonów wskazanych na naszej stronie. 
 • Podanie danych osobowych w treści wiadomości e-mail, sms jak i podczas rozmowy telefonicznej jest dobrowolne. Pragniemy jednak podkreślić, że niepodanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu może uniemożliwić umówienie wizyty. 
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyznaczenia terminu wizyty oraz realizacji usług. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
  Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. 
 • We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Contour Clinic  możecie Państwo się z nami skontaktować pod adresem contour_clinic@o2.pl 
 • Ze względów zdrowotnych i prawnych wymagamy zapoznania się i podpisania określonych do różnych zabiegów, różnych Kart zabiegowych. 
 • Zgodnie z niniejszym „Regulaminem” „Klient/Pacjent” zobowiązany jest wypełnić samodzielnie lub za pośrednictwem „Pracownika” bezwzględnie „Karty ogólnej Klienta”, „Karty dedykowanej do określonego zabiegu” jeżeli wykonywany jest specjalistyczny zabieg wymagający odrębnej dokumentacji, „Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych”, „Zgody na kontakt telefoniczny/mailowy”  w celu zmiany terminu, odwołania wizyty, ofert marketingowej (opcjonalnie – Zgoda na cele marketingowe, Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych). 
 • Zgodnie z aktualnym prawem wszystkie dokumenty są przechowywane
  w bezpieczny sposób i zgodny z normami prawnymi. W każdej chwili „Klient/Pacjent” ma prawo zażądać usunięcia tych danych, taka prośba winna być złożona w formie pisemnej lub mailowej. 
 • Do danych zawartych w „Kartach Klienta” ma dostęp właściciel gabinetu oraz „Pracownik” prowadzący danego „Klienta”, do danych ogólnych takich jak nr telefonu mają dostęp także inni pracownicy gabinetu w wyjątkowych sytuacjach. Wszyscy „Pracownicy” są związani umową zachowania poufności danych Klientów. 

Cennik i Płatności 

 • Ceny usług w gabinecie Contour Clinic podane są w cenniku dostępnym w salonie i na stronie www.contour-clinic.pl 
 • Za usługi świadczone w gabinecie Contour Clinic, można dokonywać płatności gotówką, kartą lub voucherem podarunkowym 
 • Za wykonaną usługę „Klient/Pacjent” otrzyma potwierdzenie zapłaty w postaci: paragonu fiskalnego bądź faktury. 
 • Promocje, rabaty, vouchery podarunkowe oferowane przez Gabinet nie łączą się ze sobą wzajemnie. W trakcie jednego zabiegu można skorzystać tylko z jednej promocji. 

Aktualne promocje umieszczane są na stronie internetowej www.contour-clinic.pl oraz na profilu facebook i instagram. 

Zabiegi 

 • Do zabiegów w gabinecie wykorzystuje się sterylne i jednorazowe materiały takie jak: rękawiczki, ręczniki, waciki, gaziki, serwety, kardridże, igły itp. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji oraz sterylizacji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku  
 • Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o wymaganym spektrum działania. 
 • Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z Pacjentem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych. 
 • Pacjenci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu. 
 • Pacjenci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu. 
 • Zobowiązuję się do stosowania zaleceń pozabiegowych. 
 • Zdaję sobie sprawę , że moje efekty zabiegowe mogą różnić się od efektów innych osób, gdyż wynika to z predyspozycji indywidualnych i w niektórych sytuacjach wymagana jest wizyta kontrolna.  

Rezerwacje 

 • Rezerwacja na wizytę może być dokonana online za pośrednictwem social mediów, serwisu rezerwacyjnego Booksy lub telefonicznie pod numerem podanym w zakładce Kontakt na stronie www.contour-clinic.pl. 
 • Dzień przed umówionym terminem otrzymają Państwo drogą smsową przypomnienie o wizycie. 
 •  Pacjenci zobowiązani są do przybycia minimum 5 minut przed planowanym zabiegiem. 
 • W przypadku spóźnienia z winy Pacjenta Gabinet zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji. 
 •  W przypadku opóźnienia zabiegu wynikającego z winy pracownika Gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych. 
 • Nie stawienie się w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, skutkuje koniecznością uiszczenia 20% zadatku wartości kolejnej rezerwowanej usługi, który przepada z chwilą ponownego przełożenia lub niestawienia się w umówionym terminie. Wpłaty należy dokonać na numer konta, gotówką lub kartą po umówieniu nowego terminu. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie Gabinetu najpóźniej na 3 dni przed terminem zabiegu. W przypadku serwisu Booksy zasady umawiania podane są na ww. stronie przy rezerwacji wizyty. Numer konta zostaje podany osobom rezerwującym ponownie wizytę poprzez wiadomość na wskazany numer.  
 • Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji w późniejszym okresie, o czym Pacjenci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika Gabinetu wydarzeń, istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach będą Państwo informowani o zmianie terminu zabiegu co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu przez Gabinet, Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie, wolny termin na zabieg. 

Vouchery Podarunkowe 

 • Vouchery podarunkowe upoważniają do skorzystania z usług w Gabinecie zgodnie
  z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Vouchera. Można nimi płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej. 
 • Vouchery są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać zakupiony voucher. Po upływie 3 miesięcy od daty zakupu Voucher traci ważność, a zawarta na nim wartość zostaje utracona, chyba że zostanie ustalone inaczej. 
 • Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług. 
 • Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Voucher Podarunkowy. 
 • W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Voucher Podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany. 
 • Voucher należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu. 
 • Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania niewykorzystanej reszty w gotówce z Voucherów. 

 Vouchery Podarunkowe są wydawane w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę. 

 •  Vouchery Podarunkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę. 
 • Vouchery Podarunkowe można również zakupić składając zamówienie drogą mailową. 
 • Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Voucheru jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Voucheru. 
 • Vouchery imienne mogą być przeniesione na inną osobę z uprzednim dokonaniem tych zmian. 
 • W przypadku utraty lub zniszczenia Voucheru Podarunkowego, Gabinet nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją. 
 • Integralną częścią Voucherów Podarunkowych jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji Gabinetu. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego warunki w całości. 
 • Za Vouchery zamówione przez internet lub telefonicznie konieczne jest uiszczenie opłaty w postaci przelewu. Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo, na adres podany przez Kupującego w zamówieniu. 
 • Przy płatności przelewem rezerwacji na zabieg w ramach Voucheru Podarunkowego można dokonać dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie. 
 • Zakupiony Voucher podarunkowy zostanie wysłany drogą mailową lub może być odebrany osobiście w recepcji Gabinetu. 
 • Na życzenie Kupującego Voucher Podarunkowy może zostać wysłany pod wskazany adres. Opłata za przesłanie Voucheru kurierem wynosi 30 zł. 

Odpowiedzialność

 •  Pacjent/Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w Gabinecie. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. 
 • Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez osoby nieletnie  odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie. 
 • Pacjent/Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego. 
 • Salon jest objęty wewnętrznym monitoringiem, ze względu na bezpieczeństwo klientów oraz obsługi salonu. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z akceptacją na rejestrację wizerunku.
 • Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Gabinetu.
 • Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć. Zabiegi są wykonywane w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką, a każdy klient jest uświadamiany, że efekty zabiegu są uwarunkowane osobniczo i mogą nie być w pełni satysfakcjonujące ani wolne od skutków ubocznych.

 Reklamacje

 • Klient/Pacjent ma prawo do złożenia reklamacji w terminie do 7 dni roboczych od jego wykonania. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie np. w postaci paragonu, potwierdzenia płatnością kartą. 
 • Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Gabinecie po wczesniejszym umówieniu z zabiegowcem. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej. 
 • Wszystkie reklamacje są rozpatrywane na bieżąco. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni roboczych od otrzymania przez Gabinet zgłoszenia reklamacyjnego Klienta. 
 • W przypadku uznania reklamacji Gabinet dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi lub umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego zabiegu korygującego. Gabinet może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia. 

Postanowienia końcowe  

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient korzystając

z usług Gabinetu jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania

zmierzające do jego obejścia.  

 •  Zakazane jest palenie wyrobów tytoniowych oraz spożywanie alkoholu i wprowadzanie zwierząt na terenie Gabinetu 
 •  Gabinet Contour Clinic zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.